www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 


Karolina Grzybowska, Julita Latka-Grot, Krystyna Piłat, Anna Dobrzańska - Ciężka postać hemofilii A u noworodka – opis dwóch przypadkówSevere haemophilia A in the neonate – pattern of clinical presentation of two patients

Streszczenie

Hemofilia A to wrodzona skaza krwotoczna związana z defektem syntezy czynnika VIII. Stosunkowo rzadko objawy występują już w okresie noworodkowym. W artykule przedstawiono dwa przypadki noworodków z krwawieniem śródczaszkowym w przebiegu hemofilii A. U pierwszego pacjenta wywiad rodzinny był obciążony, a objawy pojawiły się w dziesiątej ...... chce wiedziec wiecej ...Natalia Czaplińska, Agnieszka Drozdowska-Szymczak, Monika Gruszfeld, Anna Kamińska-Rybakiewicz, Bronisława Pietrzak, Bożena Kociszewska-Najman - Cholestaza u noworodka z konfliktem serologicznym Rh, matki po chemioterapii stosowanej w trakcie ciąży –Neonatal cholestasis in newborn child with serological conflict in Rhesus system of mother after chemotherapy during pregnancy – a case report

Streszczenie

Opisano przypadek cholestazy u noworodka donoszonego, z ciąży powikłanej konfliktem serologicznym w układzie Rh. U matki w 17 tygodniu ciąży rozpoznano raka piersi. Wykonano mastektomię (II trymestr ciąży). Pacjentka otrzymała 4 kursy chemioterapii (doksorubicyna, cyklofosfamid, dexaven). Noworodek ...... chce wiedziec wiecej ...Magdalena Pik-Jerszewska, Beata Gis - Noworodek z malformacją limfatyczną z towarzyszącą komponentą żylną – opis przypadkuInfant with lymphatic malformation with accompanying venous component – case report

Streszczenie

Malformacja naczyniowa, w której skład wchodzą malformacje limfatyczne, to guzopodobna zmiana nienowotworowa powstała na skutek zaburzenia procesu morfogenezy tkanki naczyniowej (limfatycznej). W pracy przestawiono przypadek noworodka z prenatalnie zdiagnozowaną zmianą o charakterze anomalii wielotorbielowatej powłok skórnych. Opisano przebieg ...... chce wiedziec wiecej ...Monika Lachowska, Dariusz Patkowski, Krzysztof Lachowski, Małgorzata Czyżewska, Agnieszka Jalowska, Barbara Królak-Olejnik - Okołoporodowe złamanie kości udowej u noworodka z niedoborem witaminy DBirth femoral fracture in newborn with vitamin D deficiency

Streszczenie

Złamanie kości udowej w wyniku urazu okołoporodowego jest rzadkim powikłaniem porodu. Takie powikłania w przypadku cięcia cesarskiego wykonanego z powodu położenia miednicowego u płodu nadal mogą występować, zwłaszcza jeśli współistnieją dodatkowe czynniki ryzyka. Opisujemy typowy przypadek złamania trzonu kości udowej u noworodka, u którego obserwowano bardzo niskie stężenie 25-(OH) ...... chce wiedziec wiecej ...