www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 


Dorota Pawlik - Zaburzenia kolonizacji przewodu pokarmowego noworodków i niemowląt oraz jej wpływ na zdrowie dziecka – rola probiotykówDisorders of the gastrointestinal tract colonization in neonates and infants and its impact on the health of child – the role of probiotics

Streszczenie

W ostatnim czasie coraz większą uwagę poświęca się roli niektórych drobnoustrojów stanowiących mikrobiotę jelit jako czynników wpływających na rozwój funkcji niektórych narządów oraz procesów metabolicznych w organizmie człowieka. Odkrycie funkcji osi jelitowo – mózgowej wskazuje, iż zakres ...... chce wiedziec wiecej ...Barbara Królak-Olejnik - Terapia żywieniowa noworodka na OTINNutritional therapy in the NICU

Streszczenie

W leczeniu noworodka urodzonego przedwcześnie jak również chorego bez względu na wiek płodowy szczególne miejsce zajmuje terapia żywieniowa. Celem jej jest osiągnięcie w ciągu 14 dni ży­cia należnej dla wie­ku postkoncepcyjnego masy ciała, co oznacza uzyskanie średnich przyrostów masy ciała na poziomie 15 g/kg/dobę. Przedstawiono zasady żywienia pozajelitowego oraz konieczność wczesnego zastosowania żywienia enteralnego. ...... chce wiedziec wiecej ...Karolina Lipska-Karpińska, Krystyna Bober-Olesińska - Rozwój i wpływ mikrobioty na zdrowie noworodka urodzonego przedwcześnieMicrobiota development and its impact on born prematurely children's health

Streszczenie

W ostatnich latach dzięki postępowi w technikach molekularnych znacząco rośnie liczba publikacji, dotycząca wpływu mikrobioty na organizm człowieka. Wyniki najnowszych badań sugerują, że rozwój mikrobioty ma swoje początki już w okresie prenatalnym. Szereg czynników okołoporodowych, takich jak: rodzaj porodu, antybiotykoterapia u matki i dziecka, rodzaj diety, może ...... chce wiedziec wiecej ...Aleksandra Burczak - Wodogłowie pokrwotoczne u dzieci urodzonych przedwcześniePosthemorrhagic hydrocephalus in premature infants

Streszczenie

Celem pracy jest wyjaśnienie definicji wodogłowia pokrwotocznego (PHH) u dzieci urodzonych przedwcześnie i przedstawienie aktualnych poglądów na jego patogenezę wraz ze znanymi metodami leczenia. Wodogłowie pokrwotoczne jest postępującym poszerzeniem układu komorowego, wtórnym do zaburzeń przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, a jego stopień najczęściej jest konsekwencją wstępnego krwotoku. ...... chce wiedziec wiecej ...Joanna Seliga-Siwecka - Zakażenia grzybicze u noworodkówNeonatal candida infection

Streszczenie

Infekcje o etiologii C. albicans są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności noworodków urodzonych przedwcześnie. Artykuł ten przedstawia najnowszą wiedzę na temat epidemiologii, czynników ryzyka, objawów oraz leczenia zakażenia grzybiczego.

Słowa kluczowe: zakażenie, grzybica, Candida, noworodek

Summary

Candida infection is one of the most frequent ...... chce wiedziec wiecej ...Jolanta Warzycha, Marta Baryła, Ewa Warzycha, Marian Halkiewicz - Mass media a zdrowie i rozwój dzieci – refleksje medyczno-pedagogiczneMass-media and the health and development of the children – reflections medical and pedagogical

Streszczenie

Mass media mają znaczny wpływ na zdrowie, rozwój i zachowanie dzieci. Niewłaściwe korzystanie z nich prowadzi do przeciążenia układu kostnego i mięśniowego, a także do zmian w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.

Słowa kluczowe: dziecko, dzieciństwo, telewizja, komputer, tablet, zd...... chce wiedziec wiecej ...Anna Grądzka-Łuczewska, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski - Ureaplasma spp. Co powinien wiedzieć neonatolog – przegląd piśmiennictwaUreaplasma spp. What a Neonatologist should know – review

Streszczenie

Celem pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat bakterii Ureaplasma spp. oraz ich wpływu na wybrane jednostki chorobowe u noworodków przedwcześnie urodzonych. Ureaplasma spp. są najczęstszymi bakteriami z rodzaju mykoplazm, występującymi w układzie moczowo-płciowym u kobiet i mężczyzn. Wykazano wiele związków pomiędzy kolonizacją tą bakterią dróg rodnych ciężarnych ...... chce wiedziec wiecej ...Samir Ismail, Natalia Czaplińska, Agnieszka Drozdowska-Szymczak, Bronisława Pietrzak, Bożena Kociszewska-Najman - Wpływ kultury muzułmańskiej na rozwój współczesnej medycyny z uwzględnieniem perinatologiiThe impact of muslim culture on modern medicine and perinatology

Streszczenie

Postęp cywilizacyjny krajów arabskich wiązał się z rozwojem nauki. Umiłowanie wiedzy, ogromny szacunek dla ludzi nauki oraz nakaz zdobywania wiedzy są obwiązkiem religijnym w kulturze muzułmańskiej. Nie ma konfliktu między nauką a wiarą. Przedmiotem zainteresowań uczonych świata islamu była również medycyna. Arabscy uczeni tłumaczyli dzieła starożytnych lekarzy, szczególnie Galena ...... chce wiedziec wiecej ...