www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2005


Ocena wpływu różnych form poradnictwa laktacyjnego na utrzymanie karmienia piersią – doświadczenia własne Szpitala Wojewódzkiego w ŁomżyOcena wpływu różnych form poradnictwa laktacyjnego na utrzymanie karmienia piersią – doświadczenia własne Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Efficacy of breastfeeding support on long-term breast-feeding – own experience of District Hospital in Lomza

Marta Kowalewska, Joanna Głębicka, Beata Cholewicka, Maciej Malka, Małgorzata Kościelecka, Joanna Zacharzewska, Bożena Florczyk, Maria Wilińska

Streszczenie

Celem pracy było określenie skuteczności różnych form poradnictwa laktacyjnego dla utrzymania karmienia piersią na terenie działania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Projekt oparto na ankiecie skierowanej losowo do 250 matek, które urodziły dziecko w naszym szpitalu po 2000 roku .Było to badanie obserwacyjne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że największe znaczenie dla wydłużenia karmienia piersią miał bezpośredni słowny kontakt z matką osób zaangażowanych w promocję karmienia naturalnego. Szczególną rolę odegrała poradnia laktacyjna, szkoła rodzenia i edukacja matki podczas pobytu w oddziale noworodkowym. Wczesne włączenie dokarmiania dziecka wynikało głównie z niepewności matki co do ilości pokarmu w piersiach.

Badanie wskazuje, że brakuje profesjonalnego wsparcia matki w okresie prekoncepcyjnym oraz w kolejnych miesiącach życia dziecka, co może wpływać na skrócenie czasu wyłącznego karmienia piersią.

Słowa kluczowe: karmienie naturalne > niemowlęta > laktacja > poradnictwo laktacyjne

Summary

The purpose of this study was the assessment of efficacy of different form of breastfeeding support to keep this way of feeding neonates in the district of Regional Hospital in Lomza. The project based on a questionnaire addressed to randomly chosen 250 mothers who gave birth to their children in our hospital since 2000. The study was observational. The crucial role for the long-term breastfeeding plays the direct verbal contact with mothers from people engaged in promotion of natural feeding. Special role falls to Breastfeeding Clinic, Childbirth School and education of mothers while staying in Neonatal Ward. The early introduction of artificial formulas results from anxiety of mothers regarding the amount of milk in their breasts. The lack of professional support for breastfeeding mothers in the next months of infants lives could shorten the time of exclusive breastfeeding.

Key words: breastfeeding > infants > lactation > breastfeeding supportCały artykuł możesz odnaleźć w czasopiśmie. Zapraszamy do prenumeraty.